در این برگ چند خطی بخوانیم برای پیشرفت ،تا با انگیزه بیشتر به راهی که انتخاب کرده ایم ادام دهیم

اسکلتن نویسنده کتاب “بهترین تمرین: راهنمای والدین برای نوازندگان سازهای زهی” و همینطور کتاب “روش نت برداری” برای مبتدیان سازهای زهی است. اسکلتن دارای بیش از ۱۵ سال سابقۀ...

نقش والدین در تمرین موسیقی

اسکلتن نویسنده کتاب “بهترین تمرین: راهنمای والدین برای نوازندگان سازهای زهی” و همینطور کتاب “روش نت برداری” برای مبتدیان سازهای زهی است. اسکلتن دارای بیش از ۱۵ سال سابقۀ...

نوازنده هر سازی هستید و در هر کجای کار یادگیری، به این نکات خیلی دقت کنید … بدون برنامه ریزی هیچ کاری پیش نمی رود. مخصوصا وقتی که قرار است سازی...

تمرین موسیقی:

نوازنده هر سازی هستید و در هر کجای کار یادگیری، به این نکات خیلی دقت کنید … بدون برنامه ریزی هیچ کاری پیش نمی رود. مخصوصا وقتی که قرار است سازی...